ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μεταβλητά δεδομένα

Η εκτύπωση των μεταβλητών δεδομένων (one-to-one marketing) σας δίνει τη δυνατότητα εξατομίκευσης και άμεσης επικοινωνίας με τον πελάτη σας. Το μήνυμά σας μπορεί να περιλαμβάνει ονόματα, μεταβλητούς αριθμούς, γραφικά στοιχεία, ακόμα και φωτογραφίες. Μεταβλητά δεδομένα μπορούμενα έχουμε πάνω σε γράμματα, διαφημιστικά flyers, κουπονάκια, εισιτήρια, λαχεία και φάκελους.