ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ

Εκτύπωση Ολογράμματος Ασφαλείας

Το Ολόγραμμα Ασφαλείας είναι μία ειδική ολογραμματική ταινία με θερμική εφαρμογή που τοποθετείται πάνω σε οποιοδήποτε έντυπο επιλέξουμε. Το επίπεδο ασφάλειας που παρέχει το Ολόγραμμα (ανάλογα με την επιλογή μας), μπορεί να φτάσει αυτό των Πιστωτικών καρτών των αδειών οδήγησης, και των διαβατηρίων, αφού η εκτυπωμένη με ολόγραμμα εικόνα δεν μπορεί να αναπαραχθεί με ένα σαρωτή ή ένα φωτοτυπικό μηχάνημα εμποδίζοντας έτσι σημαντικά, την πλαστογραφία . Εφαρμογές εκτυπώσεων ολογράμματος : εισιτήρια, κουπόνια  διαγωνισμών, τιμολόγια,  κλπ.