ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΡ-ΝΤΟΣΙΕ

Κλασέρ – Ντοσιέ – Folders

Με σκληρό εξώφυλλο, με ευρετηρίαση, φάκελοι που κλείνουν με λάστιχο, σε διάφορα είδη χαρτιών και μεγεθών.