ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ

Direct Mail

Το direct mail είναι η μαζική επιστολική επικοινωνία, μέσω ταχυδρομικού φορέα για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Η ενέργεια επιτυγχάνει την άμεση επαφή με τους πελάτες.

Μας δίνει τη δυνατότητα, να διορθώσουμε τις λίστες μας για τυχών αλλαγές στα στοιχεία των πελατών μας που τηρούμε με την   διαχείριση της επιστρεφόμενης αλληλογραφίας.