Σχεδιασμός και Δημιουργία Περιοδικών/Εφημερίδων/Newsletter

Αναλαμβάνουμε τον γραφιστικό σχεδιασμό μιας έκδοσης, όπως την δημιουργία ενός περιοδικού, ενός βιβλίου, μιας εφημερίδας, ενός ένθετου κ.λπ. Πραγματοποιούμε την σελιδοποίηση του σώματος (εσωτερικού) και τη δημιουργία εξωφύλλου, το σχεδιασμό συσκευασίας ή κάποιου κοπτικού ανάλογα με τις ανάγκες της έκδοσης. Επίσης, πραγματοποιούμε την σύνθεση των κειμένων, των εικόνων, των εικονογραφήσεων και των γραφημάτων, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων σας.